XIV. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov sa koná pod záštitou primátorky mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou od piatka, 23. septembra do nedele, 25. septembra.

PROGRAM PODUJATIA

Piatok 23. septembra o 17.00 hod, – Kongresové centrum Technickej univerzity (vysokoškolský internát) vo Zvolene. Vystúpia Zvolenský spevácky zbor, Selenčanky – spevácke združenie zo Selenče (Srbsko) a Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou

Sobota 24. septembra o 17.00 hod, – Zvolenský zámok, Kaplnka. Vystúpia Zvolenský spevácky zborMládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou, Spevácky zbor Chorus Via Musica z Prešova a Miešaný spevácky zbor Echo z Krosna (Poľsko).

Nedeľa 25. septembra o 10.00 hod, – medzinárodné stretnutie speváckych zborov na Pustom hrade a v Hronseku.

Zmena programu vyhradená.