Prednáškový cyklus s historičkou Danielou Dvořákovou pri príležitosti 600. výročia darovania Zvolenského zámku kráľovnej Barbore Celjskej.

Pred 600 rokmi, 22. mája 1424, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský daroval manželke Barbore Celjskej Zvolenskú župu a mesto Zvolen s kráľovským palácom, okolité hradné panstvá a stredoslovenské banské mestá. Zvolenský zámok sa tak na 124 rokov stal súčasťou venných majetkov uhorských kráľovien. Rozprávanie predstaví pozoruhodnú osobnosť kráľovnej Barbory, jej vzťah k Zvolenu a poodhalí významné obdobie dejín Zvolenského zámku spojené s ňou.

V štyroch prednáškach cyklu Zvolen kráľovnej Barbory si vypočujeme rozprávanie Daniely Dvořákovej, vedeckej pracovníčky Historického ústavu SAV v Bratislave, ktorá sa venuje výskumu neskorostredovekých dejín Uhorska, osobitne vláde Žigmunda Luxemburského, zaoberá sa otázkami dvorskej kultúry a každodenného života. Je autorkou knihy Rytier a jeho kráľ (2003), ktorá získala niekoľko ocenení. Na jej úspech nadviazala kniha Čierna kráľovná (2013), venovaná osobnosti Barbory Celjskej, ktorá sa dočkala aj zahraničných vydaní.

Prvá z prednášok sa uskutoční vo štvrtok, 29. februára v priestoroch Zvolenského zámku. Informácie o obsahu prednášok, termínoch, či sprievodných podujatiach budeme postupne zverejňovať.