Slovenská národná galéria, expozícia Zvolenský zámok, pozýva na podujatia z cyklu „Zámok bez zámkov“, počas ktorého sa otvárajú brány zámku trošku netradične. Jarná edícia mini-festivalu vám prinesie zaujímavé prednášky, tvorivú dielňu, koncert pre náročnejšieho návštevníka, či divadlo pre tých najmenších.

Piatok 1. apríla 2022 Lutnový koncert v podaní majstra tohto nástroja Csabu Nagya v čarovnom prostredí zámockej kaplnky. 16. storočie sa považuje za zlatú éru lutny, inštrumentu krásy a melanchólie. Smútok destilovaný skrz zázračnú alchýmiu umenia ktorý sa dotýka našich duší. Bázeň. Tento koncert je intímnou spoveďou a tichou chvíľou krásy a melanchólie.

Začiatok: 18:00 hod.
Vstupné: 5,-€