LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene otvárajú výstavu vianočných pohľadníc a známok. V spolupráci so súkromným zberateľom pohľadníc Alexandrom Urminským a Poštovým múzeom, ktoré na výstavu zapožičalo známky a jedinečnú poštovú schránku na vianočnú poštu pre Ježiška.

Na stenách múzea budete môcť vidieť na 72 listoch 168 pohľadníc, pričom najstaršie pochádzajú ešte z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie. Návštevníci vianočnej výstavy môžu vidieť aj 40 známok tematicky súvisiacich s najmagickejším obdobím v roku. Súčasťou výstavy bude aj tradičný vianočný stromček či betlehem. Výstava potrvá do 6. januára.