Hollywood je nuda. Skutočne najlepšie filmy po roku 2000.

Od roku 2000 vznikli stovky mimoriadnych filmových diel. Na nádvorí Zvolenského zámku vám Peter Konečný predstaví tie, ktoré radikálne formovali jeho filmové uvažovanie. Čaká vás pohľad na témy života, smrti, sveta, spoločnosti, odrážajúce sa v modernej európskej kinematografii. Rozsiahla, ukážkami nabitá prednáška vás vráti v čase a možno vo vás prebudí podobnú fascináciu filmom, akú má sám jej autor. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do interiéru zámku.

Peter Konečný od roku 2000 intenzívne publikuje v niekoľkých printových a elektronických médiách. Je šéfredaktorom a zakladateľom najčítanejšieho a najstaršieho slovenského špecializovaného filmového portálu Kinema.sk.