Účinkujú spevácky zbor HRON z Banskej Bystrice a Detský spevácky zbor ŠTVORLÍSTOK zo Zvolena.

Spevácky zbor HRON je vokálne amatérske teleso píšúce svoju históriu od roku 1949. V súčasnosti je dirigentom a umeleckým vedúcim zboru Peter Bibza. Dramaturgia zboru je orientovaná na interpretáciu diel všetkých štýlových období, od renesancie po súčasnosť, s dôrazom na diela slovenských autorov. HRON je nositeľom viacerých významných ocenení získaných na domácich aj zahraničných podujatiach.

Detský spevácky zbor Štvorlístok tvoria žiaci základných zvolenských škôl. Deti sa učia detské piesne, ktoré následne prezentujú na koncertoch a vystúpeniach nie len vo Zvolene, ale aj na Slovensku a v zahraničí. Repertoár je zameraný hlavne na skladby svetské, ale učia sa aj skladby sakrálne.