Na adventnom koncerte Ensemble Thesaurus Musicum vystúpia Michal Hottmar  s arcilutnou a Sándor Szaszvárosi  s viola da gamba. Zaznejú diela autorov ako Diego Ortiz, Alessandro Piccinini, Carl Friedrich Abel, Johann Schenck, Ste Colombe, Marin Marais. Koncert je súčasťou vernisáže výstavy Pozdravy s vôňou Vianoc, uskutoční sa po jej otvorení so začiatkom o 16.30 hod.