Vedenie mesta už dávnejšie ohlásilo prebratie parkovania pod svoju správu. Udeje sa tak k 1. júlu, pretože dovtedy parkovanie spravuje spoločnosť EEI. Parkovací systém v centre, ako ho obyvatelia využívali doteraz, sa výraznejšie nezmení.

V platnosti ostane pôvodný cenník parkovného, nezmenia sa ani poplatky za platené či rezidentské karty. „Po novom však budú vydávané priamo na mestskom úrade. Zriadili sme nové pracovisko, ktoré bude mať na starosti práve problematiku parkovania. Obyvatelia sa budú môcť aj osobne obrátiť na našich zamestnancov v rovnakých časoch, na aké boli zvyknutí u predchádzajúceho poskytovateľa parkovacích služieb, teda v utorok a štvrtok medzi 8.00 a 12.00,“ informuje primátorka mesta Lenka Balkovičová. Záujemcovia o príslušný typ parkovacej karty budú môcť uhradiť stanovený poplatok priamo v pokladni mestského úradu.

ULICA M.R. ŠTEFÁNIKA S NOVÝM CENNÍKOM

„Mesto preberie pôvodné rozdelenie platenej zóny parkovania do jednotlivých farebných pásiem a k nim prislúchajúcu výšku poplatku za parkovanie. Jedinú zmenu predstavuje ulica M. R. Štefánika, ktorá bude od 1. júla zaradená do pásma s hodinovou sadzbou parkovného vo výške 1 euro za hodinu,“ vysvetľuje Miloš Šípoš z nového referátu parkovania zvolenského mestského úradu.

Zároveň prejde do špeciálneho režimu úsek medzi Štúrovou a Študentskou ulicou – parkovať na ňom budú môcť nielen platiaci, ale aj rezidenti. Mesto tak reaguje na skúsenosti z minulosti, kedy tu za zvýhodnenú sadzbu celodenne odstavovali svoje vozidlá návštevníci, čím vytvárali veľké obmedzenie pre parkovanie tamojších obyvateľov.

PLATBA BUDE MOŽNÁ V HOTOVOSTI A PROSTREDNÍCTVOM SMS

„Za jednorazové parkovanie bude možné platiť buď v hotovosti prostredníctvom príslušného „parkomatu“ alebo formou zaslania SMS správy. Čísla i formát textovej správy ostávajú nezmenené,“ uvádza ďalej Šípoš. Nakoľko o platby prostredníctvom mobilnej aplikácie či formou e-sms bol veľmi nízky záujem, tieto možnosti nateraz nebudú prístupné. Mesto sa však do budúcnosti nevyhýba ich opätovnému zavedeniu. Diskutovať by sa o nich malo najmä v súvislosti s ďalšou reguláciou parkovania na území mesta, o ktorej prípadnom zavedení budú poslanci rokovať v októbri.

PARKOVACIE A REZIDENTSKÉ KARTY PLATIA AJ NAĎALEJ

„Ubezpečujeme obyvateľov, že budeme akceptovať všetky parkovacie či rezidentské karty vydané spoločnosťou EEI, ak ich platnosť presahuje termín 1. júl. Vybavovanie novej karty sa tak stane nevyhnutnosťou až s blížiacim sa koncom platnosti pôvodnej,“ uviedla k téme Balkovičová. Podmienky vystavenia kariet sa podľa jej slov nijako nezmenia. Mesto zároveň žiada obyvateľov o trpezlivosť. Týka sa to najmä prvých dní prevádzky, kedy môže dôjsť ku krátkodobej nefunkčnosti parkovacích automatov v dôsledku nutnosti ich prestavenia.

„Je to krok, na ktorý sa, žiaľ, nedá dopredu pripraviť. Až do polnoci 30. júna sú parkomaty stále vlastníctvom spoločnosti EEI, čo samozrejme plne rešpektujeme. K ich prestaveniu tak budeme môcť pristúpiť až v nasledujúci deň,“ uzatvára Šípoš. Všetky podrobnosti, vrátane najčastejšie kladených otázok či kontaktov na zamestnancov referátu parkovania, budú v najbližších dňoch zverejnené na internetovej stránke mesta Zvolen.