S celkovými výnosmi 6,62 milióna eur a stratou 118.645 eur uzatvoril hospodárenie I. polroku 2022 najväčší slovenský výrobca a predajca osív, sadív a sladu, spoločnosť Osivo Zvolen.

Hospodársky výsledok v rovnakom období minulého roku vykázal stratu 155.304 eur. „Spoločnosť z dôvodu výrazného nárastu cien energií a materiálov pre výrobu osív a sladu čiastočne obmedzila výrobu v 1. polroku,“ uvádza spoločnosť vo svojej polročnej správe. Plánované tržby sa však podarilo naplniť nárastom v oblasti komodít a hnojív, ktoré kompenzovali nižšie tržby za predaj osív a sladu.

Ako ďalej informuje spoločnosť, konkurencia pri predaji osív a sladu stále neumožňuje premietnuť medziročný nárast cien osivárskych materiálov a enormný nárast energií do konečných predajných cien osív.

„Spoločnosť pravidelne prehodnocuje vývoj pri predaji osív a aktívne na to reaguje. To dáva predpoklad, ako zvládnuť enormný nárast cien energií, materiálov, miezd, a tým aj ostatných nákladov v budúcom roku, súbežne s pokračovaním optimalizácie využitia výrobných kapacít, ktorá je zameraná na odpredaj nadbytočných výrobných kapacít a hľadanie nových možností výroby a odbytu produkcie,“ informuje spoločnosť.

Základné imanie spoločnosti je vo výške 2,69 milióna eur. Osivo zamestnávalo na konci minulého roku 79 ľudí.