Obec Očová pre aktuálnu ekonomickú situáciu, keď rastú ceny energií, pohonných látok, potravín, ale aj stavebných materiálov, prehodnocuje investičné akcie, ktoré pripravovali na tento rok. Enormné ceny stavebných materiálov napríklad nedovoľujú začať stavať komunitné centrum.

Ako informuje starosta obce Ján Senko (SMER-SD, SNS), po rokovaniach s dodávateľom tejto stavby ich spoločnosť informovala, že po prehodnotení ich ponuky vo verejnom obstarávaní a po náraste cien stavebných materiálov, vysúťažená cena nepokrýva náklady potrebné na realizáciu stavby. „Preto nemôžu garantovať jej začatie s ukončením v požadovanej kvalite a cene,“ uviedol Senko.

Obec preto navrhla ukončenie zmluvy dohodou a požiadala riadiaci orgán o dohodu na ukončenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt. „V prípade nového verejného obstarávania by sme už nevedeli garantovať stanovený termín ukončenia stavby,“ doplnil starosta. Obec ale pokračuje na projekte technického vybavenia základnej školy. „Predpokladáme, že by sme ho mali ukončiť do konca apríla,“ pripomenul Senko.

Obec rovnako pristúpila aj k stavebným prácam na výstavbe malej kompostárne. „Aj tu sme však narazili na problém, nakoľko dodávateľ techniky nevedel dodať vysúťažený traktor, pretože sa už nevyrába a jeho ekvivalent je po troch rokoch drahší ako vysúťažené ceny, bolo potrebné po konzultácii s riadiacim orgánom vyhlásiť nové verejné obstarávanie na techniku,“ priblížil ďalej Senko.

V obci tiež pokračujú na pripájaní verejných budov na kanalizáciu. „Prehodnocujeme zároveň finančnú náročnosť ďalších pripravených projektov a od možností obce bude záležať ich realizácia,“ doplnil očovský starosta.