Vtáky, zaradené do skupiny tetrovité, sú predmetom novej výstavy, ktorú vo štvrtok sprístupnili v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene.

Múzeum výstavou nadväzuje na predošlé prezentácie, keď v priebehu ôsmich rokov predstavilo verejnosti takmer neznáme skutočnosti súvisiace s výskytom, správaním, pôvodom a súčasnou populáciou takých druhov, ako sú medveď, vlk, jeleň, bažant alebo daniel.

„Témou tohtoročnej výstavy je skupina veľmi atraktívnych vtákov, ktorá je jednoznačne pýchou našej prírody. U nás žijúce kurovité vtáky zaradené do skupiny tetrovité, sú predmetom mnohých diskusií jednak odborníkov, ale tešia sa aj záujmu všetkých obdivovateľov našej fauny,“ uviedol k výstave jej autor Ivan Mesároš.

Návštevník sa dozvie zaujímavé poznatky o správaní, potrave či ideálnom biotope tetrova hlucháňa i tetrova hoľniaka. Nebude chýbať ani menej známy jariabok hôrny. Diorámy imitujúce prírodné prostredie a dermoplastické preparáty sú doplnené fotografiami a textom, ktorý podáva podrobné informácie o tomto druhu.

„Tetrovité je skupina vtákov v súčasnosti vzácna a v prírode veľmi ťažko pozorovateľná. Preto je prvoradým cieľom výstavy predstaviť tento zaujímavý druh širokej verejnosti a vytvoriť príjemný zážitok všetkým obdivovateľom našej prírody,“ pripomenul autor výstavy.

Otvorenie výstavy bolo spojené aj so sériou troch prednášok prizvaných odborníkov, Jozefa Bučka, Miroslava Micenka a Jána Vrbenského.