Už 25. výročie slávi tradícia usporadúvania Najmilšieho koncertu roka. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar usporiada jeho aktuálny ročník v rámci Banskobystrického kraja vo Zvolene.

Najmilsi koncert rokaUž v nedeľu 26. apríla vystúpia talentované deti z detských domovov v Banskobystrickom kraji v rámci svojich umeleckých vystúpení na Najmilšom koncerte roka. V prípade nášho kraja ide už o 15. ročník pokračovania tejto tradície. Nedeľňajšie podujatie sa uskutoční o 15.00 h v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Vystúpia na ňom deti z detských domovov, náhradných rodín a krízových stredísk z celého Banskobystrického kraja. Je určený širokej verejnosti a dáva tak deťom priestor na prezentáciu ich talentu a nadania. Nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som ja!“ a každý rok umožňuje tým najlepším postúpiť na celoslovenský koncert v Bratislave. Vstupné na zvolenské podujatie je dobrovoľné.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršia mimovládna, dobrovoľnícka organizácia, ktorá formou rozvojových, vzdelávacích, podporných programov a svojou nadstavbovou činnosťou pomáha deťom z detských domovov, náhradným rodinám a ohrozeným rodinám. Úsmev ako dar má svoje zastúpenie v jednotlivých krajoch na Slovensku prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek.