Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je do 12. augusta hostiteľom výstavy Najkrajšie kalendáre Slovenska 2012.  

Putovná výstava „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2012“ je vystavená od 31. júla 2012 do 12. augusta 2012 v študovni a čitárni knižnice.

Výstava predstavuje víťazné kalendáre prestížnej súťaže kalendárovej tvorby. Súťaž Najkrajší kalendár Slovenska vrcholí každoročne v marci vyhodnotením v Banskej Bystrici, kde sú hneď najkrajšie kalendáre vystavené. Dve výstavné kolekcie najkrajších kalendárov následne súbežne putujú po rôznych mestách Slovenska.