Mesto Zvolen začiatkom apríla začalo rekonštruovať ďalšiu cestnú komunikáciu. V rozpočte na ňu vyhradilo celkovo 173 085 eur.

Na dĺžke 178,9 m v úseku od križovatky s ulicou Pod Dráhami až po posledný rodinný dom by mesto v nasledujúcich troch mesiacoch malo uskutočniť komplexnú rekonštrukciu celého telesa Dobronivskej cesty a príslušného chodníka.

Ide o výmenu štrkovej konštrukcie cesty, pričom na ceste bude zriadený živičný kryt a na chodníku zase kryt z betónovej dlažby. Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie odvodnenia.

Aktuálne sa na Dobronivskej ceste vymedzujú obrubníky a pracujú tam ťažké mechanizmy.