TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) | 31.7.2019

Mestská polícia začala s odstraňovaním vrakov z verejných priestranstiev

V súvislosti s ochranou životného prostredia sa mestská polícia aktívne spolupodieľa na procese odstraňovania starých vozidiel z ulíc mesta, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie.

Uplynulé obdobie boli z parkovísk a iných verejných miest odstránené viaceré staré motorové vozidlá, pričom dve boli odtiahnuté a umiestnené v zbernom dvore. Postup, ktorý vedie k odstráneniu starého vozidla z verejného priestranstva je pomerne zdĺhavý proces, ktorý podlieha viacerým právnym predpisom.

Mestská polícia v spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi a inštitúciami naďalej pokračuje v procese očisťovania nášho mesta od vrakov motorových vozidiel, ako aj mnohých skládok odpadu.

Fotogaléria