TS MsP Zvolen (J. Chabada) | 14.1.2016

Mestská polícia dohliada na čistenie bytovky pod Pustým hradom

Hliadky MsP Zvolen v rámci vzájomnej spolupráce počas upratovacích prác dohliadajú na verejný poriadok, ochranu verejného i súkromného majetku a celkový bezpečný priebeh čistenia verejného priestranstva.

msp-zvolen-pod-pustym-hradom2Nepriaznivý stav prostredia v okolí bytovky pod Pustým hradom, v ktorej dlhé roky žijú občania rómskeho pôvodu si vyžaduje nevyhnutné preventívne opatrenia. Tieto opatrenia sú zabezpečené Odborom sociálnych vecí, zdravia a rodiny MsÚ Zvolen, kde sa prostredníctvom pravidelných upratovacích prác, do ktorých sa zapájajú predovšetkým obyvatelia bytovky darí nahromadený neporiadok výrazne eliminovať a verejné priestranstvo udržiavať v prijateľnom stave.

Za týmto účelom budú hliadky MsP Zvolen aj naďalej dbať o dodržiavanie poriadku a čistoty v tejto lokalite.

Fotogaléria