Odstraňované sú najmä tie, ktoré sa rokmi dostali do veľmi zlého technického stavu. Tiež tie, ktoré síce ešte slúžia, no dnes už nespĺňajú prísne bezpečnostné normy. A hoci je možné, že by ešte chvíľu fungovali, práve v záujme bezpečnosti je mesto povinné konať.

Na jeseň sa najskôr začalo s postupným odstraňovaním klasických kovových „hojdačiek“, ktoré si z detských čias pamätajú ešte mnohí dospelí Zvolenčania. „Používajú sa doslova desaťročia, mnohé boli prehrdzavené, hrozili úrazy. Mimochodom, aj keby sme niektoré z nich chceli zachrániť, nebolo by to možné – dnes už nie je možné nájsť na ne náhradné diely,“ objasňuje Jana Tlučáková z odboru výstavby, životného prostredia a dopravy.

Po jarnej revízii nasleduje postupné odstraňovanie ďalších starších hracích prvkov. „Veľmi nás to mrzí najmä v prípadoch, kedy si ich ľudia svojpomocne opravovali či natierali. Je nesporné, že sa pričinili o to, že sa deti na nich mohli stále hrať. Rovnako je však potrebné si uvedomiť, že čokoľvek by sa na nich stalo, zodpovednosť nesie mesto.“

A tak sa z ihrísk postupne odvážajú poškodené kovové hracie prvky, rovnako tie, ktoré majú nevyhovujúcu dopadovú plochu, chýbajú na nich povrchy tlmiace pád, alebo nemajú dodržané potrebné odstupové vzdialenosti od iných prvkov.

„V rámci našich možností sa snažíme urobiť maximum, aby boli naše deti na ihriskách v bezpečí. V tomto smere neraz zabezpečujeme opravy aj na základe podnetov našich obyvateľov, ktorí nám nahlásia poškodenie niektorého z prvkov,“ vysvetľuje ďalej situáciu Tlučáková a dodáva:„Samospráva je zodpovedná za bezpečnosť ihrísk presne podľa platnej legislatívy. Ihriská a všetky prvky musia prejsť  kontrolou cez nezávislý inšpekčný orgán a riadiť sa všetkými normami a bezpečnostnými opatreniami.“

Mesto však neostane len pri odstraňovaní hojdačiek či preliezačiek. „Hoci nie všade to bude možné, v mnohých prípadoch ich vymeníme za nové. Máme ich objednané, v priebehu letných mesiacov očakávame dodanie. Veríme, že budú našim deťom slúžiť aspoň tak dlho, ako tie pôvodné,“ objasnila Tlučáková.