PR článok | 16.4.2014

Manko po inventúre odmietam zaplatiť

Nezávisle od seba sa obrátili na mňa dvaja mladí ľudia zo Sliača. Nie sú síce kolegovia, ale obaja pracujú ako predavači v konkurenčných supermarketoch. Ako je pravidlom, bola vykonaná na predajni inventúra, kde boli zistené nezrovnalosti v chýbajúcom tovare. Zamestnávatelia vyčíslili škody a dali to k náhrade zamestnancom. Mladý muž v obave o svoju prácu podpísal uznanie dlhu aj napriek tomu, že nebol prítomný pri vykonávaní kontroly. Ani si poriadne neuvedomil čo podpísal, ale keďže to urobili všetci kolegovia, považoval to za správne. Podpísal aj dohodu o vykonaní zrážky zo mzdy. Hneď na to ale nastúpil na PN a tak mu zamestnávateľ zrážky vykonať nemohol. Po ukončení PN bol nútený rozviazať pracovný pomer a už takmer rok nepracuje v supermarkete. Pomaly aj zabudol na svoj „dlh“. Pred časom sa mu ozval právny zástupca bývalého zamestnávateľa s výzvou na úhradu. S odstupom času si tento bývalý predavač uvedomil svoj unáhlený krok a vyžiadal si podrobnejšie informácie o spôsobe rozdelenia schodku medzi zamestnancov. Nepozdávalo sa mu niekoľko vecí a preto ma požiadal o pomoc. Išlo naozaj o viacero nezrovnalostí, preto som požiadala o pomoc i odborníka na pracovné právo. Aj na základe toho som pomohla mladému mužovi napísať list bývalému zamestnávateľovi.

Krátko na to ma kontaktovala mladá dievčina, ktorá už bola obozretnejšia. S výsledkom inventúry nebola spokojná. Nevedela ako má konať, skúsila ma teda požiadať o radu. Pomohla som jej napísať vyjadrenie so stanoviskom pre zamestnávateľa k zisteným skutočnostiam, ktoré podala ešte pred tým ako podpísala súhlas s výsledkom kontroly. A naozaj to pomohlo. Zamestnávateľ uznal niektoré jej námietky. Mnohí  ľudia naozaj v obave o svoju prácu pristúpia aj na rôzne nevýhodné dohody so svojim zamestnávateľom.

Jana Lajošová - profesionálny kouč, poradňa SliačNetreba sa však báť. Často ide z ich strany len o manipuláciu a zneužívanie strachu o prácu či zneužívanie neznalosti svojich práv zo strany zamestnanca. Aj keď zamestnanec podpíše hmotnú zodpovednosť, ešte stále má právo neuznať náhradu škody ak vie preukázať, že zavinenie nebolo na jeho strane alebo ak zistenia kontroly neboli úplne v súlade so Zákonníkom práce.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.