Pri príležitosti 220. výročia narodenia Ľudovíta Greinera pripravil štátny podnik LESY Slovenskej republiky aj prostredníctvom Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene podujatie venované spomienke na jedného z najvýznamnejších lesných hospodárov, ktorí pôsobili na území Slovenska.

pozvanka-greinerĽudovít Greiner pracoval na koháryovsko-coburgovských majetkoch v Uhorsku, kde  presadzoval  moderné princípy obhospodarovania lesov. Zreorganizoval ich správu, sústredil sa na dôkladné zameranie, zmapovanie a popísanie porastov, rozvinul vypracovanie dlhodobých lesných hospodárskych plánov. Obnovoval a zveľaďoval lesy poškodené ťažbou pre bane, huty a železiarne. V r. 1853 sa mu podarilo dosiahnuť oddelenie správy lesov od poľnohospodárstva.

Ľudovít Greiner sa narodil 10. mája 1796 v Lichtentanne pri Saalfelde v Nemecku. S manželkou Máriou Glosovou (Glosz) z Jelšavy mal deväť detí. Synov podporoval v štúdiách, prví dvaja – Ľudovít Greiner ml. a Hugo Greiner – pokračovali v jeho stopách a uplatnili sa v lesníctve. Jeho nástupcom sa však stal najmä zať, manžel dcéry Matildy Ľudovít Beauregard, ktorý ho vystriedal vo funkcii lesného riaditeľa koháryovsko-coburgovského veľkostatku. Zomrel 28. októbra 1882. Je pochovaný na jelšavskom cintoríne.

Podujatia budú sústredené vo Zvolene, ale aj Revúcej. Spomienka začne práve v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, kde v stredu 19. októbra o 13-tej hodine začne spomienkové stretnutie k 200. výročiu narodenia Ľudovíca Greinera.