Len takzvaný rodinný balíček ukrojí z predpokladaných daňových príjmov v rozpočte Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v tomto roku sumu viac než tri milióny eur a v budúcom ďalších 18 miliónov eur.

„Okrem toho tu máme zvyšovanie platov zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553, čo sú tabuľkové platy zamestnancov v školstve, sociálnych službách a kultúre. V tomto roku sa to prejaví v rozpočte sumou troch miliónov eur a v roku 2023 to bude ďalších osem miliónov eur. Len vládne opatrenia budú mať na nás dosah počas dvoch rokov viac ako 32 miliónov eur. A toto celé je ešte pred tým, než sa prejaví dosah energetickej krízy. Ak sa potvrdí reálna hrozba, že ceny energií stúpnu o viac ako 400 percent, tak len v jednom roku to poznačí náš rozpočet sumou 20 miliónov eur,“ uviedol riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Kraj bude mať podľa jeho slov problém zostaviť rozpočet už len z pohľadu bežných príjmov, teda bežnej prevádzky ako kúrenie či svietenie. Bude musieť obmedziť investície do ciest aj sociálnych služieb.

„Vláda na jednej strane ukrojí cez rodinný balíček z našich predpokladaných daňových príjmov a na druhej strane ešte zvýši naše náklady doposiaľ ničím nekompenzovaným zvyšovaním platov zamestnancov v krajom zriadených organizáciách. Navyše nikto s nami nehovorí o tom, ako sa postaviť k obrovskej energetickej kríze. Medziročne naše daňové príjmy v absolútnych číslach síce mierne porastú, ale neznamená to, že kraj bude mať vo finále viac peňazí,“ zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter, ktorý vyzýva premiéra a vládu na rokovania o krízovom pláne.

Podľa Luntera kraj pristupuje k okamžitým opatreniam, ktorými chce znížiť energetickú náročnosť úradu a jeho organizácií. Cieľom je ušetriť 15 percent nákladov na energie. Rozpracované má aj dlhodobé opatrenia, ktoré majú viesť k výraznejším úsporám, napríklad inštalovanie fotovoltických a fototermických panelov na strechách objektov vo vlastníctve kraja.

Medzi okamžité opatrenia patrí zníženie teploty vykurovania o jeden – dva stupne, skrátenie času kúrenia naplno a predĺženie času temperovania. Takisto modernizácia osvetlenia a výmena žiaroviek za úsporné, vypnutie vonkajšieho nočného osvetlenia budovy úradu, zníženie počtu hodín, počas ktorých sa na úrade svieti, a na vybraných miestach chce inštalovať pohybové senzory. Zároveň pripravuje smernicu pre správanie sa zamestnancov s cieľom znížiť spotrebu energií.