V areáli sliačskych kúpeľov, ktoré sú až do 1. marca uzatvorené z dôvodu extrémneho nárastu cien energií, bude v čase liečebnej výluky mimosezónna údržba väčšieho rozsahu. V rámci toho sa má vysadiť náhradná zeleň a tiež 300 nových stromov.

Ako kúpele uvádzajú na svojej stránke, vzhľadom na dlhoročné zanedbanie niektorých území kúpeľného parku je potrebné odstrániť náletové dreviny, invazívne porasty a označené choré a bezpečnosť i zdravie ohrozujúce stromy.

Pracovníci kúpeľov aktuálne pracujú aj na mobiliári v kúpeľnom parku s dôrazom na lavičky a dostatok nádob na odpad. „Zaviedli sme aj organizovaný a kontrolovaný systém parkovania s cieľom obmedziť počet automobilov vo vnútornom kúpeľnom území,“ uvádzajú kúpele. „V snahe zachovať rozsah osvetlenia sme inštalovaním LED žiaroviek znížili energetickú náročnosť verejného osvetlenia v parku,“ dodávajú.

Kúpele zrealizovali aj hydrogeologické práce na prameňoch a historicko-archívny a dendrologický prieskum.

Tento rok pripravujú rozšírenie údržby tzv. srdiečkových trás a doplnenie mobiliáru na ich území. Tiež obnovu a modernizáciu orientačného a informačného značenia v kúpeľnom parku a na srdiečkových trasách a obnovenie vyhliadkových altánkov a pôvodných chodníkov.

V pláne je tiež obnova a rozšírenie bývalého ovocného sadu medzi kúpeľmi a mestskou časťou. „V spolupráci s partnermi a sponzormi zrealizujeme reštaurovanie umeleckých diel pri prameňoch, rozšírime kultúrno-spoločenské aktivity s cieľom podporiť návštevnosť kúpeľného parku a doplníme atrakcie pre deti vo vhodných lokalitách,“ uvádzajú kúpele.