Dostávam do poradne stále viac e-mailových i telefonických otázok na kúpele u nás v Sliači. Naši ľudia vedia o nich všetko od dávnej histórie až po výnimočnú kvalitu vody a jej vplyve na zdravie. Z otázok však vyplýva, že takmer nikto nechápe, prečo sa z perly slovenského, dávnejšie aj uhorského kúpeľníctva, mohla stať potápajúca sa loď.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Prezrela som desiatky článkov v rôznych médiách, rozhodnutia súdov, Ústavného súdu… a z týchto verejných informačných zdrojov jednoznačne vyplýva, že za pádom našich kúpeľov v posledných cca. 20 rokov je predovšetkým politika, politici a ich záujmy.

Z faktov vyplýva, že keď MUDr. Soboňa privatizoval a spravoval kúpele v druhej polovici 90. rokov minulého storočia, zamestnával cca. 530 ľudí, predovšetkým Sliačanov. Za jeho násilným odchodom boli podľa neho predovšetkým bývalí politici KDH Lipšic a Čarnogurský. Skúsim doktora Soboňu do Sliača pozvať, možno bude našich ľudí zaujímať.

Vzápätí do vedenia nastúpili nominanti KDH a kúpele začali upadať. Dá sa jednoducho odčítať z obchodného registra, že vždy keď nastúpila po parlamentných voľbách nová garnitúra, menili sa aj nominanti vo vedení kúpeľov. Všetci hovorili o rozvojových programoch. Kúpele však vykazujú stratu posledných desať rokov. V súčasnosti je to priemerne milión eur ročne. Zamestnávajú už len cca. 140 ľudí. Takmer štyristo Sliačanov prišlo o zamestnanie a muselo odísť za desať rokov politického tunelovania kúpeľov.

Fond národného majetku tvrdí, že kúpele chce znova revitalizovať. Hľadá strategického partnera. Ďalší akcionár Všeobecná zdravotná poisťovňa vyhodnotil svoje majetkové účasti v kúpeľoch ako nadbytočný majetok a minoritný akcionár pán Konárik sa verejne v médiách vyjadril, že s tým chce mať svätý pokoj a svoj podiel, ktorý získal predovšetkým od nášho mesta, predať. Mimochodom predajom akcií za 10 miliónov korún stratilo mesto Sliač akýkoľvek priamy dosah na kúpele. A minoritný akcionár v súčasnosti žiada za svoje akcie niekoľkonásobok! Z dokumentu z Ústavného súdu, ktorý riešil sťažnosť bývalého primátora pána Koreňa na nekorektne vedenú volebnú kampaň v roku 2010 vyplýva, že pán Koreň síce predaj akcií ako štatutár pripravil a navrhol, ale pán Dunčko hlasoval „za“ ako poslanec. V tomto si naozaj nemajú čo vyčítať.

Mesto už nemôže čakať aký postoj ku kúpeľom zaujmú vládne politické strany. Treba vyvinúť nátlak na vládu SR a FNM. Prostredníctvom médií vyvolať verejnú diskusiu, masovou petíciou prinútiť kompetentných konať. Ako profesionálny kouč sa stretávam s manažérmi a podnikateľmi. Chcem využiť hlavne väzby na zahraničných podnikateľov, ktorí majú záujem investovať do takýchto projektov. Memorandum o spolupráci mesta a kúpeľov bude verejným zaväzujúcim dokumentom o vzájomnej spolupráci oboch inštitúcií. Cieľom má byť vzájomné prepojenie aktivít mesta a kúpeľov za účelom vytvárania vhodného prostredia pre ďalší rozvoj. Obsahom memoranda musia byť konkrétne strategické kroky, ktoré budú smerovať k naplneniu cieľa. Potrebné je zriadiť aktívne informačné centrum, ktoré bude profesionálne zabezpečovať propagáciu (tlačoviny, mediálna prezentácia, účasť na výstavách a veľtrhoch…). Musíme hľadať možnosti vytvárania podmienok a prostredia pre miestnych podnikateľov, ktorých služby kúpele môžu využiť. Spracovať projekty pre ďalší rozvoj kúpeľov, ktoré umožnia nájsť aj alternatívne formy ich financovania. Orientovať sa môžeme na zlepšenie infraštruktúry, zvyšovaní povedomia, spoločne participovať v združeniach a organizáciách zameraných na rozvoj cestovného ruchu.

mojSliac_logoRGB

Pamätníci s hrdosťou hovoria, že do našich kúpeľov chodili tisíce hostí, organizovali sa tu bály, zábavy, vyhrávala živá hudba, dokonca jedna lóža bola vyhradená pre letcov. Ešte máme šancu vrátiť kúpeľom zašlú slávu.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.