Lesný podnik mesta Zvolen v dňoch 30. 8. a 1. 9. 2022 úplne uzatvorí turistický chodník na Pustý hrad. Ide o „serpentíny“ medzi Haputkou a Dolným hradom. Dôvodom uzávery je údržba tamojšieho stromového porastu. Mesto Zvolen vyzýva verejnosť na rešpektovanie uzávery.