Medokýš pri železničnej stanici vo Zvolene, konkrétne jeho fontánku s kohútikmi odkiaľ voda vyviera, plánuje zvolenská samospráva obnoviť. Súčasná konštrukcia je poruchová a oprava technicky náročná, voda navyše stále vyteká aj do priestoru okolo. Mesto preto plánuje na mieste osadiť nový nerezový stojan, ktorý by mal vyriešiť problémy a poskytnúť aj ľahšiu údržbu do budúcnosti.

Mesto zároveň vypracuje nový rozbor chemického zloženia minerálnej vody, ktorá na mieste vyviera od geologických prieskumov pred stavbou stanice v roku 1958. Až do obnovy v roku 2016 bol priestor výveru minerálnej vody v stave z roku 1977, keď okolie prameňa zrekonštruovali a postavili aj stojan na prítok minerálky.