Po nedávnom zverejnení rozborov obľúbeného Červeného medokýša pod Pustým hradom, ktorý bol po väčšinu vlaňajška nevhodný na pitie, mesto vo februári nechalo vykonať aj kontrolu kvality vody v medokýši pri železničnej stanici vo Zvolene. Skúšky ukázali, že aj tento prameň je čistý, nezávadný a spĺňa všetky požiadavky na pitnú vodu. Prameň v tejto lokalite je podľa samosprávy slabo až stredne mineralizovaný a patrí medzi hydrouhličitánové, sodno-vápenáto-horečnaté vody so zvýšeným obsahom kyseliny kremičitej.