Epidemiológovia odhadujú, že chorobnosť prechádza do mimosezónnej úrovni. Počet chorých v kraji klesol, ale zvýšená pozornosť ostáva pre nebezpečný koronavírus.

Výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v porovnaní s uplynulým týždňom má v Banskobystrickom kraji opäť klesajúcu tendenciu, preto možno konštatovať, že tohtoročná chrípková sezóna smeru k záveru. Chorobnosť sa znížila o štvrtinu. Počet prípadov je tiež v týždni je výrazne  nižší, ako bol vlani v tom istom čase.

RÚVZ eviduje 1498 prípadov respiračných ochorení, z toho v 61 prípadoch ide o chrípku. Počet chorých dominuje v okresoch Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Revúca, Zvolen a Lučenec.

Chrípku a respiračné ochorenia v tomto týždni najčastejšie komplikujú zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, zápaly dutín (22 prípadov), v 4 prípadoch zápaly stredného ucha a len v jednom prípade zápal pľúc. „Ochorenia na ARO tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva, najmenej deti základných škôl. pomerne vysoká chorobnosť je aj medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov. Najnižšia chorobnosť je v tomto týždni medzi seniormi. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku,“ hovorí Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici.