Spoločenská situácia, vzťahy a pomery v školstve, postoje rodičov ako aj širšieho okolia prispievajú k tomu, že narastá počet problémových detí v školách. Aj rodičia v Sliači, ktorých detí navštevujú druhý stupeň ZŠ si nevedia dať rady s problémovou spolužiačkou.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Aj keď nejde v tomto prípade o šikanu, s ktorou sa stretávame asi najčastejšie, správanie tohto dievčaťa je už neúnosné a potrebuje radikálny prístup k riešeniu, pretože obťažuje celé okolie. Vymočí sa kdekoľvek a komukoľvek na pomôcky alebo jedlo, prinesie do školy nôž, ktorým sa snaží trafiť nástenku a podobne… Samozrejme ohrozuje tým zdravie spolužiakov a ich rodičom to nie je ľahostajné ani z morálneho hľadiska. Preto apelovali na pedagógov, aby bola táto žiačka zo školy vylúčená. Tu má však vedenie školy obmedzené právomoci. Svojvoľne bez súhlasu rodičov dieťaťa ho nemôže zo školy vylúčiť. A už vôbec nie, ak navštevuje školu vo svojom obvode. Dokonca nemôže škola bez súhlasu rodiča dať dieťa vyšetriť psychológovi či psychiatrovi. Vedenie teda urobilo pohovor s rodičmi, ktorí sa však k problému vlastného dieťaťa stavajú pomerne ľahostajne. Intenzívnejšie môže škola konať až na základe podnetu „zvonku“. Preto sa niektorí rodičia spolužiakov rozhodli podať sťažnosť. Jeden z rodičov kontaktoval aj mňa so žiadosťou o pomoc v celej veci. Aby som pomohla napísať sťažnosť, prípadne poradila ako sa dá ešte v tomto konať. Aké sú teda možnosti v podobných prípadoch?

Určite je dobré podať sťažnosť adresovanú vedeniu školy. Takisto je vhodné informovať aj mestský úrad, ktorý je zriaďovateľom školy. Ak už ide o ohrozovanie zdravia alebo bezpečnosti okolia, je možné dať podnet na políciu. Najefektívnejším riešením je ale podať podnet na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý by mal vo veci postupovať komplexnejšie. V prvom rade by si mal zistiť situáciu a zázemie v akom sa dieťa nachádza, urobiť pohovor s rodičmi. Iniciovať u nich vyšetrenie dieťaťa u odborníka. Ak by odmietli, trvať na tom nariadením súdu.

mojSliac_logoRGBVýsledky vyšetrenia by mali byť východiskom pre ďalšie kroky, ktoré by boli realizované už aj v spolupráci so školou. Na záver chcem len podotknúť, že problémové správanie detí je len odrazom niečoho s čím si oni samé nevedia dať rady a často ich nevedomé volanie o pomoc.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.