TS AGEL SK (Martina Pavliková) | 7.4.2020

K laboratórnemu testovaniu COVID-19 sa pridáva aj Nemocnica Zvolen

Laboratóriá skupiny AGEL SK a.s., konkrétne pracovisko centrálneho laboratória v Nemocnici Zvolen a.s., spúšťa testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Testovanie  COVID-19  sa bude poskytovať  pre  pacientov a zamestnancov dvanástich zdravotníckych zariadení  AGEL SK a.s. a pripravuje sa možnosť otestovania  pre samoplatcov.

,,Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 prebieha analýzou genetického materiálu vírusu metódou RT- PCR (polymerárová reťazová reakcia), to znamená, že sa zisťuje prítomnosť vírusovej ribonukleovej kyseliny (RNA). Na uvedené vyšetrenie je potrebné odobrať výter z nosa a nosohltana do špeciálnej odberovej súpravy. Zo vzorky sa izoluje RNA a následne metódou RT-PCR sa stanoví prítomnosť sekvencie génov typických pre vírus SARS CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Dôležitým faktorom pre správnosť výsledku je načasovanie a správne prevedenie samotného odberu,“ hovorí  Elena Gaboňová, manažérka laboratórneho segmentu AGEL SK.

Testovanie je viazané na paralelné spracovanie väčšieho počtu vzoriek, čo môže v niektorých prípadoch predĺžiť čas dodania výsledku. ,,Aktuálne je testovanie v našom laboratóriu zamerané len na pacientov, ktorí prichádzajú do pracovísk zdravotníckych zariadení siete AGEL a na našich zamestnancov z dôvodu ochrany ich zdravia. V blízkej dobe pripravujeme spustenie komerčného testovania pre občanov na našich odberových miestach,“ dopĺňa odpoveď na otázku, kto sa môže otestovať Gaboňová.

,,Som veľmi rád, že sa nám podarilo v rámci siete AGEL na Slovensku dohodnúť s Ministerstvom zdravotníctva SR, hlavným hygienikom a Národným referenčným centrom a spustiť testovanie aj v našom laboratóriu. Prispeje to k podstatne väčšiemu percentu testovaných tak pacientov, ako aj zdravotníkov.  Bolo našou povinnosťou im za ich obetavú prácu a nasadenie v ťažkých podmienkach a dennodennej hrozbe, že sa môžu koronavírusom nakaziť, toto testovanie zabezpečiť,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.