Práve 1. mája oslavuje dlhoročný obľúbený herec Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene životné jubileum 65 rokov.

Foto: Vladimír Rohoň

Do zvolenského divadla nastúpil v roku 1974. Hneď od začiatku stavali režiséri na jeho komediálnych danostiach, ľudskosti a duchaplnej improvizácii. Pôsobivý komediálny účinok dosiahol prepojením ľudských a satirických prvkov jednotlivých charakterov. Postupne sa jeho komediálny talent obohatil aj o tragický rozmer, najmä v hrách Shakespeara, Cervantesa, ale i v hrách slovenských autorov. V súčasnosti je Vladimír Rohoň všestranným hercom, ktorý dokáže v každej postave vydolovať maximum a sprostredkovať ju divákovi v celej škále.

Vladimír Rohoň patrí medzi nesporné opory hereckého súboru Divadla Jozefa Gregora Tajovského. V roku 2006 získal Cenu Jozefa Kronera za najlepší herecký výkon v divadelnej sezóne 2005/2006 za postavu Hokeho Coleburna v hre Alfreda Uhryho Šofér slečny Daisy. Za postavu Illa, ktorý prechádza dramatickým prerodom počas hry Návšteva starej dámy, získal v roku 2009 Prémiu Literárneho fondu. Jeho hlas poznajú diváci aj z rozhlasových vĺn či z dabingu.

K jeho aktuálnym výrazným postavám patrí Profesor v hre Traja muži na nesprávnej adrese, Antonio v historickej hre Kupec benátsky, Tót v hre Tótovci alebo dvojrola Isidoro – Goldoni v komédii Čertice. Diváci ho uvidia aj v tohtoročnej zámockej premiére Lekárske tajomstvo.

Vladimír Rohoň strávil vo zvolenskom divadle viac ako polovicu života. Napriek tomu má stále pred divákom pokoru a rešpekt. K jeho životnému jubileu mu srdečne gratulujeme.