Náplň (druh) práce

Vedenie obchodného tímu s cieľom zabezpečovať jeho rozvoj, vedenie, motiváciu a rast.
• Aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potencionálnych spolupracovníkov.
• Udržiavanie obchodných kontaktov, starostlivosť o kľúčových zákazníkov.
• Zodpovedanie za dosahované obchodné výsledky spolupracovníkov.
• Plánovanie obchodných cieľov.
• Uzatváranie zmlúv o spolupráci a následná starostlivosť o nových spolupracovníkov.
• Vedenie vstupných náborových a výberových pohovorov s cieľom identifikovať vyhovujúcich uchádzačov.
• Samostatné vedenie pracovných pohovorov v sídle spoločnosti.
• Podporovanie spolupracovníkov pri riešení problémov formou štruktúrovaných otázok, reflexie, návrhov a spätnej väzby.
• Napomáhanie pri realizácii plánov a zámerov.
• Podporovanie osobného rozvoja a sebavzdelávania.
• CIEĽ = VYTVORIŤ DO 6 MESIACOV OBCHODNÝ TÍM O POČTE cca. 6 ľudí a viac.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Open Office – pokročilá

Internet – pokročilá

Reagovať na ponuku