Náplň (druh) práce

• Samostatne vedie zverené technologické vozidlo
• Vykonáva odber vzoriek odpadových vôd z jednotlivých stupňov ČOV, producentov, nečistených výustov, externých objednávok v okresoch PD, ZC, BS, ZV, DT, KA, NT
• Pri odbere vzoriek sa riadi príslušnými STN a postupom pre odber vzoriek. Pri svojej práci využíva prístrojovú techniku, zodpovedá za jej využívanie, údržbu a prevádzkovú schopnosť
• Je zodpovedný za úplnú a správnu dokumentáciu k odobratým vzorkám.
• Práca v akreditovanom laboratóriu

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 3 mesiace

Počítače

Microsoft Excel – elementárna

Microsoft Word – elementárna

Reagovať na ponuku