Náplň (druh) práce

Vedúci/-a školskej jedálne
– riadenie pracovníkov v jedálni,
– obstarávanie potravín
– zostavovanie jedálneho lístka, normuje,
– vedenie evidencie skladu
– evidencia stravníkov

Hospodár/-ka MŠ
– zostavenie a úpravy rozpočtu
– vedenie účtovníctva vrátane účtovných závierok
– evidencia majetku
– evidencia a účtovanie dodávateľsko-odberateľských faktúr
– spracovanie podkladov na mzdy
– verejné obstarávanie
– vypracúvanie dohôd a zmlúv
– evidencia majetku
– účtovanie pokladne
– administratívne práce
– riadenie nepedagogických zamestnancov

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Počítače

Microsoft Excel – pokročilá

Internet – pokročilá

Microsoft Word – pokročilá

Reagovať na ponuku