Náplň (druh) práce

Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
V rámci najnáročnejšej pracovnej činnosti vykonáva:
– udržiavanie čistoty v pridelených objektoch priestorov kasární podľa pokynov priameho
nadriadeného,
– umývanie okien a iných sklenených povrchov, parapetov a žalúzií najmenej 1x ročne,
– práce vo výškach nad 1,5 m (umývanie okien a osvetľovacích telies) po absolvovaní
vstupného školenia,
– čistenie umývadiel, zrkadiel a kuchynských liniek najmenej 1x týždenne,
– čistenie spŕch, vaní, WC, pisoárov, obkladačiek a iných sanitárnych zariadení
s následnou dezinfekciou najmenej 3x týždenne,
– vykonávanie ostatných bežných upratovacích prác(utieranie prachu, zametanie a
pod.).

Požadované vzdelanie

Základné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Reagovať na ponuku