Náplň (druh) práce

– Vykonáva opatrovateľskú službu v DD a DSS,
– vykonáva komplexnú toaletu u imobilných klientov, u mobilných dozerá na správne vykonanie hygienickej očisty,
– upravuje a dezinfikuje lôžka, vymieňa lôžkovú i osobnú bielizeň s dôrazom u imobilných klientov,
– pri imobilných klientoch dbá na prevenciu dekubitov a iných možných komplikácii, ktoré vznikajú u ležiacich klientoch,
– pomáha pri premiestňovaní, alebo doprevádzaní klientov k vyšetreniu a ošetreniu podľa pokynov hlavnej sestry.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku