Náplň (druh) práce

– montážne práce v cestnej infraštruktúre
– príprava materiálu na realizáciu zákaziek
– montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
– montáž kovových roštov pre osvetľovacie stožiare
– montáž dopravného značenia
– práca vo výškach ( na rebríku )
– montáž solárnych alebo káblových dopravných gombíkov vo vozovke
– práca s lepidlom na báze akrylovej živice
– práca s jadrovou vŕtačkou, príklepovou vŕtačkou, vŕtacím a búracím
kladivom, vibračnou doskou a lopatou v prípade potreby
– ovládanie elektrocentrály

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku