Náplň (druh) práce

Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného denníka.
Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva po teoretickej stránke.
Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok.
Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho technologického postupu.
Skúšanie vedomostí a pozornosti žiakov formou kontrolných otázok.
Uskutočňovanie praktických ukážok majstrom.
Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.
Udeľovanie napomenutí žiakom porušujúcim školský poriadok formou poznámok do triednej knihy.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Reagovať na ponuku