Náplň (druh) práce

zabezpečovanie činnosti sekretariátu, vedenie administratívnej agendy,
poskytuje organizačnú a administratívnu podporu riaditeľky organizácie
komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska v zmysle interného predpisu;
spracúvanie odosielanej korešpondencie a jej podávanie na pošte, jej triedenie a spracovanie
pokladničná práca (účtovanie v IS iSPIN), vedenie pokladničnej knihy, príjem tržieb, ich spracovanie, odvody do banky;
zabezpečovanie činnosti sekretariátu, vyhotovenia zápisov, plánovanie a organizačné zabezpečovanie harmonogramu práce nadriadeného

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 6 mesiacov

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Reagovať na ponuku