Počas prvého decembrového týždňa sa žiaci Gymnázia Ľ. Štúra zúčastnili exkurzie do najväčšieho európskeho laboratória časticovej fyziky CERN, ktorý sa nachádza neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku.

2015-12-02 09.46.39 1Toto stredisko dnes patrí k špičkovým vedeckým projektom a umožňuje nielen vedcom nahliadnuť do najmenších častí hmoty a zákonitostí, ktorých pochopenie môže priniesť aj lepšie porozumenie procesu vzniku vesmíru a hmoty ako takej. Skôr než žiaci vstúpili za brány CERNu ich cesta viedla cez výstavu Technorama vo švajčiarskom Winterthure, ktorá ponúka interaktívnu expozíciu rôznych fyzikálnych experimentov a demonštrácií. Umožňuje návštevníkom nielen uvidieť, ale aj priamo dotknúť sa fyziky. Po tejto návšteve a prehliadke historickej časti Ženevy vstúpili za hranice samotného laboratória a vošli do priestorov, kde sa hľadajú odpovede na fundamentálne otázky nášho univerza. Milým prekvapením bolo, že úvodnú prednášku v rodnej reči venoval popredný fyzik slovenského pôvodu Prof. Karel Šafařík. Je jedným z tých, ktorí patria k úzkej, ale vôbec nie bezvýznamnej skupine slovenských zamestnancov tejto vedeckej inštitúcie. Po jeho slovách už nasledovali vstupy do niekoľkých výskumných zariadení.

Prvým z nich bolo centrum pre testovanie magnetov, ktoré sa používajú v najväčšom urýchľovači LHC (Large Hadron Collider). Tento 27 km dlhý urýchľovač, ukrytý pod zemou, je momentálne najväčším a najvýkonnejším urýchľovačom častíc na svete. Magnety sú dôležitou súčasťou jeho konštrukcie, pretože umožňujú usmerňovať pohyb urýchlených iónov, ktoré tu lietajú takmer rýchlosťou svetla a na niekoľkých miestach dochádza k ich zrážkam. Zrážky sú z hľadiska výskumu tou najzaujímavejšou časťou celého procesu. Na miestach, kde ku ním dochádza sú vybudované detektory.

IMG_0761Jedna skupina žiakov sa potom pozrela na princíp a fungovanie najstaršieho urýchľovača Synchlocyklotrónu, ktorý slúžil v CERNe niekoľko desiatok rokov. Ďalšia skupina zase nahliadla do kontrolného centra najväčšieho zo štyroch detektorov LHC, detektora ATLAS. Tento experiment sa podieľal aj na hľadaní častice Higgsov bozón, ktorý si vyslúžil novinársky prívlastok „božská častica“. Jej mechanizmus je zodpovedný za prvotnú hmotnosť ostatných základných častíc hmoty a za jeho teoretický model bola v roku 2013 udelená aj Nobelova cena za fyziku. Čas strávený v týchto priestoroch, kde sa varí skutočná fyzika, nám rýchlo ubehol a jeho relatívnosť sme vnímali osobne.

Exkurziu študenti zavŕšili návštevou miest v Berne, kde sa začiatkom minulého storočia rodili tvorivo najväčšie myšlienky v histórii vedy, a to v mysli Alberta Einsteina. Vo svojom skromnom byte tu v priebehu niekoľkých mesiacov odhalil všetky prevratné zákonitosti o svetle, gravitácii, energii, čase a priestore. Inšpirovaní sa vraciame naspäť a veríme, že táto návšteva neostane ojedinelým stretnutím so skutočnou vedou, ale že sa pre mnohých stane aj štartovacou čiarou vlastného vedeckého bádania.