Súčasný životný štýl spôsobuje, že je v našej spoločnosti čoraz viac osamotených starých ľudí. Detí bývajú od svojich rodičov stovky kilometrov a tak vo vysokom veku naozaj ostávajú odkázaný na cudziu pomoc.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

V takejto veci ma kontaktoval aj jeden starší pán, ktorý žije medzi nami tu v Sliači. Nežiadal ma ani tak o radu, skôr som to vnímala ako podnet. Tento pán je vdovec. Prevažnú časť života strávil pracovne v zahraničí, preto nemal možnosť vytvoriť si bližšie vzťahy s okolím. Pred časom si zlomil nohu. Vtedy zostal odkázaný úplne na cudziu pomoc. Bol obmedzený pri bežných domácich prácach, nemohol si nakúpiť alebo vybrať lieky z lekárne. Musel stále kontaktovať príbuzných z Banskej Bystrice. Zaujímalo ho teda, kde by sa mohol aj v budúcnosti obrátiť v takejto situácii o pomoc. Zavolala som teda na mestský úrad, či vedia pomôcť svojím občanom v takýchto prípadoch. Bohužiaľ, mesto má program len na pomoc pri ošetrovaní dlhodobo chorých občanov. V prípade akútnej, resp. len krátkodobej pomoci sa môžu ľudia obrátiť na charitatívne organizácie, či súkromné spoločnosti, ktoré poskytujú takéto služby za komerčné platby. Najbližšie sú vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Zaujalo ma to, preto som zistila situáciu aj v okolitých mestách. Nuž, ale ani tam to nebolo iné. Zákon síce umožňuje samosprávam poskytovať príspevok pre dlhodobo chorých, avšak na spomínanú situáciu nemyslí. Mestá teda neponúkajú svojim občanom služby takéhoto charakteru. Neviem, možno je to preto, že nie je dostatok podnetov na zriadenie niečoho takého a tým pádom vzniká aj obava, či by bol zo strany občanov záujem. Napadlo mi, že v každom meste predsa fungujú rôzne združenia a kluby, či už dôchodcov alebo mamičiek na materskej. Tieto skupiny ľudí často hľadajú príležitosť na menšie privyrobenie si. A možno tu sa otvára priestor pre takéto aktivity.

mojSliac_logoRGBV našom mestečku Sliač má združenie zdravotne postihnutých ambíciu zriadiť chránenú dielňu. A poskytovanie takýchto „drobných“ služieb by mohlo byť jednou z ich činností. Určite treba podporiť takýto projekt.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.