Pondelkové zasadnutie mestského zastupiteľstva opäť nevnieslo viac svetla do otázky pokračovania výstavby Eurapa SC a s tým spojených úprav parku a ciest. Hoci tento rok čakajú mesto Zvolen oslavy dvestého výročia narodenia Ľudovíta Štúra, a očakáva prílev turistov, stále nie je isté, v akom stave centrum mesta týchto hostí privíta.

europa scUž koncom júla mala byť druhá etapa Europy a s tým spojené úpravy parku a ciest hotové. Do dnešného dňa sa však na prvý pohľad nič nedeje. Mesto je od augusta 2014 v súdnom konaní so spoločnosťou VAV invest, ktorá si nesplnila svoje záväzky a tretiu etapu rekonštrukcie priľahlej časti námestia a zároveň druhú etapu výstavby obchodného centra ani len nezačala stavať. Mesto preto dvakrát požiadalo o vyplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 641 869,21 €.

Spoločnosť mala byť podľa zástupcov mesta zároveň navrhnutá na postúpenie do konkurzu. Výsledky súdneho konania ešte nie sú známe, a podľa poslanca Petra Košíka ide o každú sekundu. Ak súd totiž rozhodne o konkurze, podľa primátorky Lenky Balkovičovej o peniaze mesto príde. Tým pádom bude budúcnosť centra mesta naďalej neistá.

VAV invest preto opätovne požiadalo mesto o predĺženie doby na realizovanie výstavby. V žiadosti uvádza, že práve navrhnutý konkurz, „ktorý mesto istým spôsobom umožnilo“ mu spôsobuje značné komplikácie pri uplatňovaní právnych a obchodných nárokov. Valach svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy s mestom naďalej nespochybňuje a spoluprácu si podľa vlastných slov váži. Jeho žiadosť bude predložená na prerokovanie odborným komisiám, až potom sa uvidí, aké stanovisko mesto zaujme.

Spoločnosť VAV invest, respektíve jej dcérske firmy, majú okrem Zvolena rozostavané a stojace projekty aj v Banskej Bystrici a v Leviciach. Konkurz na majetok tejto spoločnosti bol nakrátko vyhlásený už v závere roku 2013, potom spoločnosť viackrát avizovala opätovný štart svojich projektov i záujem bánk na ich financovaní. Stavby však dosiaľ stoja.