PR článok | 18.6.2014

Bitka o pozemky nemusí skončiť prehrou

„Co je psáno – to je dáno,“ – hovorí české príslovie. To, že si nevšimli údaje zapísané v dedičskom konaní spôsobuje nepríjemností medzi príbuznými. Po smrti svojich rodičov si dvaja súrodenci rozdelili dedičstvo vzájomnou dohodou.

jana lajosova

Poradkyňa Jana Lajošová.

Pozemky v extraviláne Sliača si dali do podielového vlastníctva. Starší brat zdedil rodičovský dom, v ktorom už býval, mladší pozemky v meste, ktoré si zcelil a postavil dom pre svoju rodinu. Hneď pri dome bola aj veľká záhrada, ktorú užíval v domnení, že ju takisto zdedil. Všetko bolo v poriadku a každý z bratov si užíval nadobudnutý majetok až kým po tridsiatich rokoch starší brat nezomrel. Pri dedičskom konaní jeho pozostalí zistili, že záhrada ktorú užíva mladší brat je v spoluvlastníctve oboch bratov. Dnes sa už ťažko dokáže skutočný dôvod, prečo záhrada neprešla do vlastníctva mladšieho brata. Jej dnešná trhová hodnota je vyššia ako hodnota záhrady, ktorú užíval ich otec a následne starší brat. A to je zrejme dôvod prečo nastal problém. Mladší brat sa mylne domnieval, že pri tomto dedičskom konaní sa vysporiadajú aj tieto záhrady. Jeho synovci sa nechcú vzdať svojho podielu a vôbec nie sú ochotní pristúpiť na žiadnu dohodu. Tento starší pán ťažko zvláda myšlienku, že by mal prísť o všetko, čo za tridsať rokov vložil do „svojej“ záhrady. Preto ma jeho manželka požiadala o pomoc. Keďže rodina užívala pozemok viac ako 10 rokov a bola splnená aj podmienka dobromyseľnoti, t.j. držiteľ (užívateľ) musí byť presvedčený, že mu vec alebo právo patrí, navrhla som manželom aby pozemok vydržali. Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú aj pošle príslušnej správe katastra na zápis.

mojSliac_logoRGBV prípade sporných prípadov sa zaoberá určením vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti súd. Vo výlučnej právomoci súdu je rozhodnúť, či vlastnícke právo vzniklo, alebo nevzniklo. Súd rozhoduje o takýchto prípadoch na základe určovacej žaloby – žaloba o určenie vlastníckeho práva vydržaním.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.