Banskobystrický samosprávny kraj vyzval riaditeľov všetkých stredných škôl vo svojej pôsobnosti, aby od štvrtka, 11. marca vyhlásili riaditeľské voľno na nasledujúcich päť vyučovacích dní. Zároveň župan Ján Lunter vyzýva hlavného hygienika SR, aby nariadil plošné zatvorenie všetkých škôl.

Banskobystrický samosprávny kraj pristúpil k zintenzívneniu opatrení proti šíreniu koronavírusu. Ako uvádza vo svojej správe, skúsenosti zo zahraničia hovoria, že jedinou cestou, ako spomaliť šírenie nového koronavírusu, je obmedzenie sociálnych kontaktov. BBSK preto od štvrtka pristupuje k prerušeniu vyučovania na všetkých stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a verejne vyzýva hlavného hygienika SR, vládu i obyvateľov, aby s razantnými preventívnymi opatreniami nečakali a nepodceňovali ich.

Opatrenia, ktoré doposiaľ nariadili štátne orgány ako prevenciu pred šírením nového koronavírusu, sú podľa vyjadrenia zástupcov BBSK a skúseností zo zahraničia nedostatočné.

„Krajiny ako Nemecko, Španielsko či Francúzsko idú v epidemiologickom vývoji presne v stopách Talianska. V susednej Českej republike stúpol počet nakazených za jeden deň o 50 percent a množstvo študentov sa odtiaľ vracia späť na Slovensko. Ukazuje sa, že krajiny musia nakoniec aj tak pristúpiť k celoplošnej karanténe. Nečakajme, kým počet chorých drasticky stúpne aj na Slovensku a kapacity zdravotníckych zariadení prestanú postačovať,“ povedal župan Ján Lunter.

Riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK dostali pokyn, aby počnúc štvrtkom 12. marca vyhlásili riaditeľské voľno s maximálnou možnou dĺžkou, ktorá je päť pracovných dní a teda do stredy, 18. marca vrátane.

„Vyzývame hlavného hygienika SR, v ktorého kompetencii je prerušiť vyučovanie vo všetkých základných i stredných školách v krajine až do odvolania, aby k takémuto kroku neodkladne pristúpil. Rovnako apelujeme na Ústrednú maturitnú komisiu, aby posunula termín konania písomných maturít, ktorý bol určený v termíne od 17. do 20. marca. Ak k takémuto kroku komisia nepristúpi, budú musieť prísť žiaci maturitných ročníkov a určení zamestnanci stredných škôl napriek riaditeľskému voľnu do škôl a maturitnú skúšku vykonať,“ doplnil Ján Lunter.

Banskobystrický samosprávny kraj sa vo verejnej výzve obracia tiež na vládu, aby po zákaze organizovania športových a kultúrnych podujatí obmedzila tiež prevádzku nákupných centier. Rovnako vyzýva k zodpovednosti aj obyvateľov a študentov, aby tieto dni nevyužívali na zhromažďovanie sa v týchto prevádzkach.

„Uzavreté a klimatizované priestory, v ktorých sa združuje veľké množstvo ľudí, vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie vírusov. Prevencia je jediná možnosť, ako krivku počtu nakazených spomaliť. Naozaj nejde o šírenie paniky, ale o zodpovedné a logické kroky. Poučme sa zo skúseností zo zahraničia a využime, že máme pred nimi niekoľkodňový náskok,“ povedal vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.

Caudt sa včera stretol s riaditeľmi nemocníc v kraji, ktorí poukázali aj na ďalšie problémy na strane štátnych orgánov. „Je nevyhnutné, aby Regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečovali prevoz vzoriek do jediného laboratória v Bratislave, ktoré ich dnes vyhodnocuje, nepretržite. To sa dnes nedeje a je nepredstaviteľné, aby pacienti s podozrením na COVID-19 čakali na výsledky od piatku až do pondelka,“ povedal Martin Caudt.

Toto vytvára podľa jeho slov napríklad neúmerné nároky na ochranné pomôcky, ktoré musí zdravotnícky personál, ale aj napríklad zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, pri kontakte s takýmto pacientom používať.

Predseda BBSK zároveň povzbudil starostov a primátorov miest a obcí, pod ktoré spadajú základné a materské školy, aby k preventívnym opatreniam pristupovali rovnako zodpovedne a sami zvážili ich dočasné uzavretie.

„Už včera sme sa obrátili na zamestnávateľov v kraji a požiadali ich o zhovievavosť v prípade, ak bude nevyhnutné zatvoriť školy a rodičia tak budú musieť zostať s deťmi doma. Dnes k tomu pripájame aj výzvu, aby pre svojich zamestnancov zvážili možnosť práce z domu tam, kde je to možné. Rovnako k situácii pristúpime aj na Úrade BBSK,“ povedal Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK.

Banskobystrický samosprávny kraj v týchto chvíľach zabezpečuje ochranné rúška pre zariadenia sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie už v pondelok dostali pokyn vytvoriť vo svojich priestoroch karanténne miestnosti.