RÚVZ BB (M. Tolnayová) | 28.4.2012

Alergikom už môže vadiť aj peľ lipnicovitých tráv

Uplynulý týždeň priniesol hlavne pre alergikov na severnom a strednom Slovensku viac komplikácií z dôvodu maximálnych denných koncentrácií peľu brezy.

V Bratislave a v teplejších oblastiach nášho územia už peľ brezy v ovzduší pomaly doznieva. V Banskej Bystrici koncom uplynulého týždňa koncentrácie peľu brezy dosiahli hladinu 2972 peľových zŕn na meter kubický vzduchu, v Košiciach 1442, v Nitre bolo maximum peľu brezy 132 a v Bratislave 233 peľových zŕn na meter kubický vzduchu.

foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative RM/altrendo

„Peľ jelše a liesky v ovzduší sa vyskytoval už len ojedinele vo veľmi nízkych koncentráciách tiež na strednom a severnom Slovensku. Alergologicky významné koncentrácie tu dosahoval aj peľ hrabu. Zvýšili sa koncentrácie peľu duba, pribudol buk a orech. Čo je však najdôležitejšie, že monitorovacia stanica v Bratislave už zachytila prvé peľové zrná vysoko alergizujúceho peľu tráv z čeľade lipnicovitých,“ upozorňuje RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Dodáva, že spektrum peľu na území Slovenska dopĺňal okrem už uvedených druhov ešte peľ jaseňa, topoľa, vŕby, brestu, javora, cyprusovitých-tisovitých, smrekovca, platanu. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium .

Miernu úľavu pocítia alergici tento týždeň, kedy síce ešte budú na väčšine územia Slovenska alergologicky významné koncentrácie peľu brezy a hrabu, ale dôjde k ich výraznému poklesu. Navyše skončila už aj peľová sezóna liesky a jelše. Peľové spektrum sa rozširuje o peľ duba, orecha i buka. Pribudne už spomínaný peľ tráv z čeľade lipnicovitých. V nasledujúcich dňoch budú narastať aj denné koncentrácie spór húb – plesní.