Rozvod je jedna vec. Ale tým sa to ešte končiť nemusí. Ak majú manželia spoločný majetok, potrebujú ho rozdeliť. A to sa často stáva predmetom sporov, nátlaku… V podobnej situácii sa ocitla aj naša spoluobyvateľka zo Sliača.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Po dlhších manželských nezhodách bola nútená odísť zo spoločného bytu a chce podať žiadosť o rozvod. Manžel však od nej požaduje prispievať na ich spoločný byt a vyhráža sa, že po rozvode si ponechá byt a ju bude vyplácať symbolickou sumou sto eur. Táto pani sa teda obrátila na mňa so žiadosťou o radu ako tomuto predísť.

Keďže byt nie je zaťažený žiadnym úverom, náklady, ktoré hradí jej manžel, sú spojené už len s užívaním tohto bytu. Keďže žena v tomto byte nebýva, nie je povinná prispievať manželovi na spotrebované teplo, vodu a pod. Problém môže nastať, ak by manžel prestal za byt platiť. Keďže je táto pani ešte stále spoluvlastníčku, zo zákona bude spoločenstvo bytov nedoplatok vymáhať aj od nej. Náročnejšie to možno bude mať pri vysporiadaní BSM. Ako vždy aj tu platí, že najlepšie je ak sa (ex)manželia vzájomne dohodnú. K rozdeleniu BSM dochádza na základe rozhodnutia súdu, kde sa konkrétne určí komu a čo pripadne zo spoločného majetku. Komu pripadne byt, je samozrejme povinný vyplatiť druhú stranu. Výška finančnej náhrady je tiež uvedená v rozhodnutí súdu, ktoré je zároveň aj exekučným titulom,  t.j. ak jeden z manželov nesplní povinnosť vyplatiť toho druhého, je možné to vymáhať. Preto je veľmi užitočné, aby druhá strana trvala na uvedení lehoty splatnosti (do akého termínu má dôjsť k vyplateniu) v tomto rozhodnutí.

Poznám aj prípad, kedy sa manželia ešte pred rozvodovým konaním dohodli, že si spoločne zoberú úver a kúpia menší byt. Po rozvode pripadol menší byt mužovi. Úver splácala žena a takisto bol v prospech banky založený byt v ktorom bývala. Išlo o pomerne rozumné riešenie, kedy obaja využili aj to, že ešte ako manželia mali pri žiadaní o úver lepšiu bonitu (napr. posudzovali sa dva príjmy).

mojSliac_logoRGBNa záver chcem ešte upozorniť, že do bezpodielového vlastníctva nepatria darované a dedené veci i napriek tomu, že k tomu došlo počas trvania manželstva.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.