Význam stromov pre životné prostredie je (dúfame) jasný úplne každému. Zlepšujú ovzdušie, klímu, pôdne podmienky, znižujú hluk a veternosť, zadržiavajú vlahu, zvyšujú biodiverzitu, slúžia ako prírodne lekárne a majú aj určitý spoločenský význam.

Najjednoduchšie to je zo zeme

Aj napriek tomu, že bez stromov je život na našej planéte nepredstaviteľný, niekedy dokážu byť stromy dokonca nebezpečné pre človeka a aj jeho majetok. A aj to je dôvod, prečo je niekedy potrebné pristúpiť k píleniu stromov.

Nie vždy sa však volí rovnaký postup. Čo majú rôzne postupy spoločné je to, že musia byť dodržané platné predpisy. Potom však záleží už od každého stromu, keďže každý strom je špecifický veľkosťou, tvarom a špecifický je aj okolitý terén, v ktorom sa strom nachádza.

Najjednoduchšie je pílenie stromov na voľných priestranstvách. Ak je v okolí stromu dostatok priestoru, je možné strom spíliť vcelku klasickým lesníckym spôsobom zo zeme. Až potom sa spracuje na drevnú hmotu.

Keď to okolitá situácia nedovoľuje, je potrebný sofistikovanejší spôsob

Pri ďalších skupinách stromov to však už také jednoduché nie je a bude musieť prísť na radu skúsená firma, ktorá sa zaoberá výškovými prácami v Banskej Bystrici. Tá si poradí aj s nasledujúcimi dvoma skupinami stromov.

Stromy v rizikových podmienkach, respektíve rizikové stromy sú také, pri ktorých hrozí nekoordinovaný pád, pri ktorom by mohli ohroziť zdravie osôb, či poškodiť majetok. Takéto stromy sa spilujú postupne a so zvýšeným dôrazom na bezpečnosť.

Problémové vie byť aj pílenie stromov v nedostupnom teréne. Sem môžu spadať rizikové stromy, ale aj tie zdravé. Sú to však stromy, ku ktorým sa nedá dostať s ťažkou technikou a aj osoby sem majú ťažký prístup. Takéto stromy sa pília po častiach, ktoré sú viazané na lano a bezpečne sa spúšťajú na vopred určené miesto na zemi.