TS mesta Zvolen (E. Ježovičová) | 3.6.2015

Problémy s kosením trápia Zvolen nielen pre premenlivé počasie

Tento rok mesto Zvolen prijalo množstvo sťažností na kosenie trávnatých plôch. Týkali sa nedostatočného či neskorého kosenia.

Faktom je, že nie každá trávnatá plocha v meste spadá pod majetok mesta. Podľa Anny Bešinovej, vedúcej Odbobru výstavby, životného prostredia a dopravy, patrí veľká časť trávnatých plôch súkromným vlastníkom. Tým zo zákona vyplýva povinnosť kosiť plochy vo vlastnej réžii. V prípade, že sa o tieto plochy nestarajú, môžu byť mestom vyzvaní na ich pokosenie. V prípade, že ani potom si svoju povinnosť nesplnia, hrozí im pokuta. V prípade fyzických osôb 33 €, ak ide o osoby právnické, pokuta môže dosiahnuť čiastku až 6638 €.

lipnicovité-trávyMesto Zvolen už malo aj situáciu, keď sa takýto prípad dostal súd. „Mesto prípad vyhralo a o rok vinník opäť nepokosil,“ dodala Libuša Murínová z Oddelenia životného prostredia a dopravy na margo nepoučiteľných občanov.

Okrem súkromných vlastníkov zodpovedá za stav trávnatých plôch aj štát alebo VÚC, pod ktoré spadajú cesty na území mesta. K takýmto cestám patrí napr. Strážska, Lučenecká, Masarykova či Jesenského ulica a ich kosenie by mala zabezpečovať Banskobystrická správa ciest.

Kosenie ostatných pozemkov, patriacich pod mesto Zvolen, zabezpečuje pre mesto firma VOMA-SK s.r.o., ktorá ešte za predošlého vedenia vyhrala verejnú súťaž. Tento rok mesto evidovalo na ich prácu sťažnosti. Dôvodom nedostatočného kosenia bol podľa Jozefa Škvarku, manažéra firmy VOMA-SK s.r.o. prílišný dážď, ktorý im bránil v práci. Mesto však bude trvať na dodržaní zmluvných podmienok a dokosení plôch. Na utorňajšom stretnutí s viceprimátorom Jaroslavom Stehlíkom firma prisľúbila ukončenie prác koncom tohto týždňa. Pre urýchlenie pomôžu firme pracovníci VPP s odstraňovaním trávy a hrabaním.

Tento týždeň takisto prebieha kosenie na hronskej hrádzi Zvolen-Sliač, ktoré má trvať od 1.6 do 4.6. Z tohto dôvodu je uzavretá aj cyklocestička v čase od 6:00 do 14:00. Včera musela úsek kontrolovať Mestská polícia a dohliadať na to, aby občania nevstupovali na cyklocestičku. Koncom tohto týždňa by teda mali byť trávnaté plochy vo Zvolene vykosené k spokojnosti občanov.