ZVonline.sk, foto: ilu. Creatas/Thinkstock | 17.2.2014

O týždeň zápis detí do materských škôl

Pre rodičov detí, pre ktoré nastal čas spoznať svojich nových kamarátov v škôlke, prichádza moment ich zapísania do tej, ktorú pre ne vybrali.

bazen-detiNa jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen bude počas týždňa od 24.02.2014 do 28.02.2014 prebiehať zápis detí. Prijímajú sa deti vo veku od troch do šiestich rokov. Prednostne sa zapíšu deti od piatich rokov, vo výnimočných prípadoch a pokiaľ to kapacita materskej školy dovolí, môžu sa zapísať už aj dvojročné deti.

Deti sa prijímajú na základe žiadosti, ku ktorej je potrebné priložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zápis v jednotlivých materských školách prebieha rôzne, spravidla v pracovných hodinách, nie všade však do poludňajších hodín. Bližšie informácie o zápise sú k dispozícii len priamo na jednotlivých materských školách.