TS mesta Zvolen (E. Ježovičová) | 28.5.2015

Na dňoch mesta aj o drogovej prevencii vo Zvolene

Mnohé mestá zápasia s problémom drog na svojom území. Zvolen bol minulý rok podľa analýzy splaškových vôd na treťom mieste v užívaní pervitínu.

V skutočnosti ide o chybnú interpretáciu. Podľa Sylvie Tichej z Pedagogicko – psychologickej poradne vo Zvolene majú látku obsiahnutú v pervitíne aj mnohé, bežne užívané lieky.

Všeobecne platí, že štatistiky o užívaní drog nie sú také dostupné a ich interpretácia je náročná. O to dôležitejšie je o téme drog hovoriť verejne a venovať sa predovšetkým prevencii. Preto existuje vo Zvolene Komisia pre prevenciu, ktorá, ako v jednom z mála miest, funguje práve pod hlavičkou mesta. Už v piatok, v rámci Dní mesta Zvolen 2015 predstaví svoju činnosť verejnosti po prvýkrát.

Komisia pre prevenciu

komisia pre prevenciuMesto sa venuje prevenčnej činnosti zhruba od roku 1996, kedy sa stalo súčasťou projektu Zdravé mesto. Už vtedy koordinovalo tím odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa dlhodobo venujú drogovej prevencii. O desať rokov na to vznikla Komisia pre prevenciu, ktorá existuje dodnes. Jej členmi je nielen mestská a okresná polícia, Pedagogicko-psychologická poradňa, Podpolianske osvetové stredisko, Krajská knižnica Ľ. Štúra, či rôzne výchovno-vzdelávacie a záujmové inštitúcie, ale aj pracovníci samotného mesta.

V roku 2012 navyše vo Zvolene ako v jednom z prvých miest otvorili Mestské centrum prevencie. Sídli na Starej radnici. „Mestské centrum prevencie slúži pre obojstrannú neformálnu komunikáciu odborníkov a rizikových skupín z radov detí a mládeže,“ hovorí Denisa Záchenská, koordinátorka Komisie pre prevenciu. Na tomto mieste odborníci a mimovládni pracovníci organizujú podujatia a realizujú jednotlivé aktivity pre deti, mládež i dospelých. „Chodia sem deti s poruchami učenia, správania, ale aj mladí dospelí z o.z. Návrat,“ dodáva Záchenská. Spomína aj na prípad matky, ktorá za ňou prišla hľadať pomoc pre jej dcéru závislú na automatoch.

Niekedy je ťažké im poradiť, ale vždy existuje niekto, kto vie pomôcť – členovia Komisie to dokazujú. Tento piatok v rámci Dní mesta Zvolen prvýkrát predstavia svoju činnosť priamo na námestí. Dni mesta teda nebudú len oslavou tradícií ukrytých v duši fujary či oslavou MDD, prinesú aj vážnejšie témy, o ktorých je potrebné hovoriť.