BLOG | 13.10.2015

Jozef Bakša: Otvorí Sliač rokovania verejnosti ?

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  na Sliači bol na programe aj nový Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva, ktorý  však  po prezentovaní   pozmeňovacích návrhov predkladateľ stiahol.

Bol by som rád, keby nový rokovací  poriadok Mestského zastupiteľstva na Sliači bol bližšie k  obyvateľom Sliača a verejnosti hlavne v niektorých bodoch.

Verejnosť  zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva

Aby všetci poslanci a verejnosť mali možnosť  vidieť do hĺbky konkrétneho problému. (Samozrejme  mimo rokovaní, kde sa budú prejednávať  osobné alebo inak chránené údaje )

Častejšie zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Aby  sme mohli operatívne riešiť problémy mesta a vyhli sa nekonečne dlhým  a únavným zasadnutiam s množstvom bodov programu.

Odpovede na interpelácie ako povinný bod každého zasadnutia

Aby sme vedeli čo interpelovaný poslancovi odpovedal, prípadne prečo neodpovedal.

  Slovo pre verejnosť – povinný bod.

Aby občan vedel kedy môže svoj príspevok predniesť na zasadnutí bez toho, aby sedel na zastupiteľstve do neskorých  večerných hodín.

Začiatky  zasadnutí MsZ na neskoršie hodiny

Aby čo najviac pracujúcich  malo možnosť zúčastniť sa zasadnutí .

Dúfam, že vedenie mesta Sliač zaradí  rokovanie o novom Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Sliači na jeho zasadnutie tak, aby o ňom poslanci mohli rozhodnúť tak, aby  sme mohli v roku 2016 začať rokovať podľa nových, pre verejnosť otvorenejších,  pravidiel.

 

 

Autor blogu:
Aktivista, policajt. Poslanec mestského zastupiteľstva v Sliači. Blog o tom čom som si všimol.